Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene regels voor de vorming der tijden.

De volgende regels voor do vorming der tijden gaan op voor alle regelmatige ww. en zelfs voor de overgroote meerdèrheid der onregelmatige werkwoorden.

Regel I. Van den Indicativo Presente la p S. wordt gevormd de Subjuntivo Presente, door verandering van o in e in de eerste vervoeging, en in a in de andere vervoegingen.

Regel II. In den Imperfecto del Indicativo, den Condicional en in den geheelen Subjuntivo worden van den len persoon alle overige personen van denzelfden tijd gevormd, en wel op de volgende wijze:

de 2e p. E. de le -i- s.

de 3e p. E. = de le.

de le p. M. = „ mos.

de 2e p. M. = „ -u is.

de 3e p. M. = „ -+■ n.

Regel 111. Ook in het Futnro del Ind. worden alle personen gevormd naar analogie van den len p. E. en wel door verandering van é in &e, d, <mos, éis, av.

Regel IV. Door verandering van de é van het Futuro le p. S. in ia verkrijgt men den Condicional.

Regel V. Men vormt het Imperfecto del Subjuntivo door de drie laatste letters van het Pretérito 3e p. M. (ron)te veranderen in ra of in se en het Futnro del Subjuntivo door dezelfde letters te veranderen in re, dus:

amaron :

comieron :

vivieron :

hubieron :

tuvieron :

fueron : estu vieron:

amara,

comiera,

viviera,

hubiera,

tuviera,

fuera,

estuviera,

amasc: comiese; viviese; hubiese; tuviese; fnese; estuviese;

amare; comiere; viviere; hubiere; tuviere; fuere; estuviere.

Sluiten