Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Tot versterking der persoonlijke voornw. dient het woord mismo -a, -os, -as, bijv.:

Yo mismo (misma) he contestado, ik heb zelf geantwoord.

Nosotros mismos (mismas) hemos contestado, wij tel ven

hebben geantwoord.

Hablo de mi mismo (misma), ik spreek van mijzelf.

V. habla de si mismo (misma), Gij spreekt van U zelf.

Vds. hablan de si mismos (mismas), Gij (mrv.) spreekt van

Li zelf.

e. Onze beleefdheidsvorm (J (eig. = Uwe Edelheid) beantwoordt ongeveer aan het Spaanseh usted, mi v. usiedes (afgekorte vorm: Ud., U., V., mrv. Uds., Vds.), een samentrekking van Vuestra Merced, Uwe Genade, Vuestras Mercedes, Uwe Genaden. Terwijl echter in onze taal het voornw. U meer en meer behandeld wordt als een voornw. van den 2den pers. (bijv. U zoudt me een grooten dienst kunnen bewijzen; Wilt U boven komen, heeren ? en niet: Willen U) wordt usted steeds behandeld als een vrnw. van den oden pers. M. en Vr. E., en ustedes als „ „ „ „ „ „ pers. M. en Vr. Mrv.

Het ww. waarvan usted of ustedes het onderwerp is, staat dus steeds in den 3en pers., de bez. en pers. vrnw. die het vervangen, eveneens; de bijv. nw. zijn mannel. of vrouwelijk, al naar het geslacht van den bedoelden persoon:

V. es muy bueno, senor.

V. es muy buena. senora.

Vds. son muy buenos, senores.

Vds. son muy buenas, seiioras.

Busca V. su sombrero ?

Han encontrado Vds. a sus padres?

Sluiten