Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la obra, het werk.

el editor, de uitgever. el estado, de toestand. el lacayo, de lakei.

la vela, het zeil.

el remo, de roeiriem. la orilla, de oever. la comodidad, het gemak,

de veraangenaming. el estranjero, de vreemdeling. el producto, het voortbrengsel. la maravilla, het wonder. el ramo, de ruiker.

el festin, het festijn, het

feestmaal. la influencia, de invloed. la pension, het pensioen,

jaargeld. el empleo, het ambt, de

betrekking. el prójimo, de naaste. el evangelio, het evangelie. pernicioso, -a, schadelijk,

verderfelijk. honrado, -a, braaf.

apto, -a, geschikt.

discontento, -a, ontevreden. desgraciado, ontevreden. hecho, -a, gemaakt.

respectar, eerbiedigen, eer en. subir, stijgen, klimmen.

*) A1b nttnca en in het algemeen

incomodarse, zich moeite geven. . comprender, begrijpen. educar, opvoeden, opleiden,

onderwijzen. encargar, opdragen, bestellen. escribir, schrijven.

ganar, winnen, verdienen. ayudar, helpen.

recompensar, beloonen. levantarse, .zich verheffen,

verrijzen.

adornar, versieren.

faltar, ontbreken.

traer (v. irr.), brengen. encontrar, ontmoeten, vinden. determinar, besluiten.

merecer, verdienen.

preparar, bereiden.

imitar, navolgen.

revelar, openbaren.

ocultar, verbergen.

conceder, toestaan, geven. negar, weigeren.

saludar, groeten.

prometer, beloven.

sentarse. gaan zitten.

salvar, redden.

rehusar, weigeren.

mandar, bevelen.

querido, gewild.

no. .. nunca *), nooit.

ale ontkennende woorden achter het

Sluiten