Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kegel III. De werkwoorden op ger en gir veranderen de g vóór a en o in j. (De cli-klank wordt vóór deze letters voorgesteld door j) *).

4. Distinguir, onderscheiden. Delinquir, overtreden. Indicativo. Subjuntivo. Indicativo. Subjuntivo.

Presente. Presente.

Distingo distinga Delinco delinca

distingues distingas delinques delincas distingue distinga delinque deliuca

etc. distingamos etc. delincamos

distingiris delincais

distingan. delincan.

Regel IV. De utrkuoorden op guir en quir veranderen voor a en o de gu in' g, de qii in c. (De zachte k-klank immers wordt voor a en o voorgesteld door g, de k-klank door c). **)

N.B. De door het Spaansche spellingstelsel veroorzaakte wijziging der eindletter van tien stam der werkwoorden op eer, cir, ger. gir, guir en quir heeft dus plaats in den lsten pers. E. van den Indicativo Presente en in den geheelen Subjuntivo Presente.

5. Leer, lezen, leyendo, lezende, leido, gelezen.

Indicativo.

Presente Imperfecto Preterita

lëo leia lef

lëes etc. leiste

lëé leyó

leem os leimos

leéis leisteis

leen. leyëron.

*) Zie Inleiding § 17.

**) Zie Inleiding §§11,25.

Sluiten