Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in ie zoo dikwijls ze het accent krijgt *), dus in den Indicativo Presente en Subjuntivo presente, en in den lmperativo, uitgezonderd den len en 2en pers. meerv. Alle overige vormen dezer werkwoorden zijn volkomen regelmatig. **) c. Tot deze klasse kan men ook brengen de ww. op quirir: adquirir ; verkrijgen ; inquirir, onderzoek en, trachten te weten te komen.

Ejercicio 91. Ter vervoeging:

De Presente del Indicativo y del Subjuntivo en el lmperativo der volgende werkwoorden, die alle behooren tot de eerste klasse der onreg. ww.: acertar, slagen ***)} tot een atender, opletten.

goed einde brengen, contender, twisten. alentar, aanmoedigen. defender, verdedigen.

comenzar beginn&n descender, afdalen,

empezar encender, aansteken.

herrar, beslaan [paarden). entender, verstaan, begrijpen. negar, ontkennen. extender. uitbreiden.

*) Zie Leceión deoima, p. 104, Regel I. Ook bij andere woordsoorten speelt vaak het accent een soortgelijke rol, bijv. diente, (lat. dens, acc. dentem, tand); viento, (lat. ventus) ; tierra (lat. terra); fuerte (lat. fortis acc. fortem) maar fortisimo. Vgl. Fransch: je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent.

**) Men noemt deze werkwoorden onregelmatig vo gens den regel, dat bij de regelmatige werkwoorden de stam in alle vormen onveranderd den zelfden klank moet behouden.

***) Met verschillende werkw. der le vervoeging, die tot deze klasse behooren, staan zelfst. nw. in verband, die eveneens de 6 gediphthongeerd hebben tot ie. Naast de hieronder aangegeven ww. vinden wij de volgende zelfst. nw.:

Aoertar, el acierto, het slagen; alentar, aanmoedigen; el aliento, de adem-, oomenzar, el comienzo, het begin-, herrar, el hierro, het ijzer; plegar, el pliegue, de vouw, plooi, rimpel-, quebrar, la quiebra, de breuk, spleet, bankbreuk; sembrar, la siembra, het zaad, de zaaitijd, de zaaiakker; errar, el yerro, de dwaling, vergissing, fout.

Sluiten