Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= bescherming, toevlucht), la Virgen de los dolores, la Virgen de las meroedes (genade), la Virgen del Pilar *) (pilaar), la Virgen de la paz, la Purisima Concepoión (de Onbevlekte Ontvangenis, vandaar de beide namen : Pura en Coneepción), la Virgen de la paloma (duif; la virgen de (met) la Paloma is de Patrones van Madrid).

Vooral in de Zuidelijke provinciën dragen de vrouwen somtijds poetisohe namen, bijv. Estrella (ster), Sol, Luna.

c. Se le invitaba, men neodigde hem uit, hij werd uitgenoodigd. Ons voornaamwoord men wordt in het Spaansoh op verschillende wijzen uitgedrukt (Zie hierover Leooión 15).

Lección catorce.

Pronombres y adjectivos indeterminados. Verbos irregulares de la 2a olase.

1. De eenige onbepaalde voornaamw. waarvan de Gramatica de la Lengua Castellano por la Real Académia espanola melding maakt, zijn de volgende:

Alguien,

Nadie,

Alguno,

Ninguno,

Uno, -a,

Tal,

Cual ... cual, Quien ... quien,

iemand, niemand.

bijv. eenig, een of ander. zelfst. iemand. bijv. geen. zelfst. niemand, iemand.

menigeen, zekere(e). de een ... de ander, de een de ander.

*) In Zaragoza staat het gouden beeldje der H. Maagd op een gouden pilaar, van daar ook de naam: La Pilarloa.La Virgen del pilar is de patrones van Arragon.

Sluiten