Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende Spaansche spraakkunstenaars voegen er de volgende aan toe:

Se, men.

Cada uno, I iedm.

Cada cual, l

Cada, ieder (bijv.).

Algo, iets, wat.

Xada, niets.

Quienquiera, wie ook, al wie.

Muchos, -as, velen.

Pocos, -as, weinigen.

Varios, -as, verscheidenen.

Otro, -a, ander.

Todo, alles.

ïodo, -a, geheel (bijv.), elk, ieder.

Todos, -as, alle (zelfst. en bijv.).

Cierto, -a, zeker.

Fulano, -a, Dinges, die en die.

Fulano(-a) y Zutano(-a). Die en die.

Fulano(-a), Zutano(-a) Die en die en die. y Mengano(-a)

Opmerkingen.

a. Alguno -a, bijvoeglijk gebruikt, beteekent: een of ander, eenig. Voorbeelden:

Si eso fuese cierto, algun *) Als dit waar was, zou een

historiador hubiera hablado de of ander geschiedschrijver er

e]|0 van gesproken hebben.

Comamos algunas manzanas Laten wij eenige appelen en

y peras. Fre" eten.

Alguno en Ninguno werpen vóór een mnl. enk. zelfst. nw. de o af.

Sluiten