Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No tengo ni un cuarto. *) Ik lieb geen duit.

6 Ha encontrado V. aalgu- Hebt gij eenige vrienden ont-

nos amigos? Ni uno. mort? Niet een.

d. Tal, menigeen:

Tal que se dice nuestro Menigeen, die zich onzen amigo no lo es. vriend noemt, is het niet.

Tal escribe cosa ridi'culas. Meer dan een schrijft belachelijke dingen.

Bijv. gebruikt:

(A) Tal amo, tal criado. Zoo heir, zoo knecht.

(Un) tal Pablo. Zekere Paul.

(Lna) tal Paquita. Zekere Francisca.

Tales pueblos, tales leves. 's La»da wijs, 's lands eer.

(letterl. zoo volken, zoo wetten).

e. Cual. .. cual, de een... de ander-.

Todos, cual uias, cual me- A. llen, de eene meer, de nos. contribuyeron al resul- ander minder, brachten het tado. hunne bij tot het succes.

Quien qnien, de een... de ander:

Quien aconseja la retirada; De een raadt den terugtocht qnien, morir peleando. aan, de ander (raadt aan) strijdende te sterven).

Ejercicio 97. Ter vertaling-.

Er is niets zoo afschuwelijk (odioso) als de ondankbaarheid (la ingratitud). Niemand zal het gelooven. Kent iemand zich zeiven? Wij hebben eenige appelen en peren gegeten. Is er iets nieuws? Er is niets nieuws. Zoo het klimaat (clima) is, zoo zijn de voortbrengselen (productos). Allen spreken, en niemand zwijgt. Een zekere N. heeft dezen

*) Un cuarto = '/m pe3eta = 3 maravedi'a (maravedises, ó maravedies) = 2 ochavos (thans in onbruik).

Sluiten