Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Het defectieve werkw. yacer, liggen (waarover later meer) verandert de c in z g of z c, dus yazgo of yazco. *)

d. De werkwoorden op ucir (uitgezonderd lucir, blinken, dat geen andere onregelmatigheden vertoont dan de reeds aangegevene) hebben buitendien een onregelmatigpretmto.

Ook wijkt in dezen tijd de plaatsing van het accent in den len en 3en pers. enk. af van de in Lección X gegeven regels. In de andere persoonsvormen van dezen tijd valt het accent zooals bij de reg. ww. op er en ir.

Traducir Tradüje tradujïste tradüjo tradujlmos tradujïsteis tradujëron.

N.B. Dezelfde accentuatie hebben alle onreg. werkwoorden wier le pers. pretérito eindigt op een onbetoonde e. **)

Van den 3en pers. pl. Pret. worden weer volgens de algemeene regels der vervoeging gevormd het imperfecto van den Subjunlivo en het futuro van den Subjuniivo, dus: Tradujëron:

&'ubj. imp.: tradujëra, eras, era, éramos, etc.

tradujêse, eses, ese, ésemos, etc. „ fut.: tradujëre, eres, ere, éremos, etc.

Ejercicio 109. Ter vervoeging:

lo. Het presente del Ind. y Suhj. en den Imperativo van: aborrecer, verafschuwen. crecer, groeien.

*) Oudtijds veranderden de ww. op ucir eveneens de c in zg of zc.

**) Deze werkwoorden zijn: lo. de reeds bekende ww. haber, tener en estar; 2o. andur, caber, hacer, poder, potter,querer, saber, traer, decir, venir.

Sluiten