Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vervolg zal ik mijn maatregelen nemen opdat dit niet meer gebeure. Ik ben u dankbaar voor de aanbieding uwer diensten en zal niet nalaten er gebruik van te maken (er van = de ellos). Wij zijn u dankbaar voor uwe dienstaanbieding en zullen niet nalaten er gebruik van te maken. Al de schade komt voort uit de slechte verpakking der collis. De stad Jérez is zeer bekend om (por) haar grooten handel en den uitstekenden wijn, die haar naam draagt (llevar). Wij hopen andere waren te vinden, die ons meer voordeel bieden (subj. pr.). Het gouvernement besloot dat de verdiensten zouden beloond worden in onverschillig welke soort van arbeid. Slecht verworven goed gedijt niet.

Ejercicio 113. Vertalen en terugkeren.

Una presentación.

A. Don Alfonso, permitame V. presentarle mi amigo don Alberto.

B. Tengo mucho gusto de (of en) conocerle. (Tengo una gran satisfacción en hacer su conocimiento).

C. Muchas gracias, senor, igualmente yo.

B. Reconozcame V. por su servidor y amigo. Esta casa esta a su disposición.

Opmerking. Met deze laatste uitdrukking wordt eenvoudig bedoeld dat men zijn huis voor iemand openstelt. Er zijn in het Spaansch meer beleefdheidsuitdrukkingen, die men niet letterlijk opvat. Als men bijv. aan tafel zit en een goede bekende komt binnen, is de gewone formule: 4 gusta V. (acompanarnos)? (blieft U mee te eten?). Het antwoord luidt natuurlijk: gra-cias, gewoonlijk gevolgd door buen provecho (wel bekome het u, of wel: eet smakelijk).

Ander voorbeeld: bij het begroeten van een dame (de

Sluiten