Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2«. Het vormt, te zamen met een woord of uitdrukking achter het w\v., de ontkenning:

No he visto nada.

Daarentegen blijft no weg (gelijk we reeds gezien hebben) als de andere ontkenning voor het werkw. staat:

Nada he visto.

Nadie estuvo aquf.

Van daar uitdrukkingen als deze:

En mi vida he oido tal Ik heb van mijn leven zoo iets cosa. niet gehoord.

En toda la noche he podido Ik heb den geheelen nacht niet dormir. kunnen slapen.

En todo el verano he visto Ik heb den heelen zomer uw a su primo. neef niet gezien.

Daarentegen: No he podido dormir en toda la noche, enz.

3°. Na comparatieven kan men het gebruiken of weglaten :

Mejor es el trabajo que (no) De arbeid is beter dan de la ociosidad. ledigheid.

Mas vale ayunar que (no) Het is beter te vasten dan ziek enfermar. te worden.

Ya.

1°. reeds, al:

Ya se lo decia yo. Ik heb het hem al gezegd.

2°. ya no, niet meer :

Ya no podra evitar su Hij kan zijn ondergang (al) ruina. niet meer ontgaan.

3°. voortaan, in het vervolg:

Ya sera preciso vivir con Het zal in het vervolg noomas cautela. dig zijn omzichtiger te leoen.

Sluiten