Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muy senoras mias (nuestras). Somtijds voegt men er nog een andere formule aan toe, bijv. Muy senor mlo (senora mla) y de mi mayor respeto (aprecio, consideración), ongeveer = Zeer geachte Heer. Muy senor mio y apreciable (distinguido) amigo, Mijnheer en Vriend.

Eenige intieme aanvangsformulen: Mi querido padre, querido padre raio, amada madre ima, querido amigo mio, hija de mi alma.

2°. In officiëelen stijl heeft men nog de volgende titels: V. S. (spreek uit usia, verkorting van vuestra senoria) als men spreekt tot of schrijft aan leden der cortes, burgerlijke autoriteiten, magistraten, kolonels, en den lageren adel. Aan het hoofd van den brief komt te staan M. I. S. (— Muy ilustre senor).

V. E. (spreek uit: Vuecencia, samentr. van Vuestra Excelcnda), titels van hooge staatsambtenaren, leden van den hoogen adel, generaals, senatoren. Aan het hoofd van den brief: Exmo Sór (= excelentisimo senor).

Su Illma (spreek uit: su ilustrisima) voor bisschoppenen aartsbisschoppen. Aan het hoofd van den brief (Illmo Sór = ilustrisimo senor). Kardinaals hebben den titel: Eminencia).

V. A. of S. A. (spreek uit: vuestra alteza, su alteza) titel van prinsen van den bloede. Aan het hoofd: Senerfsimo senor.

V. M. of S. M. (spreek uit: vuestra majestad, su majestad) titel van koning of koningin. Oudtijds (voordat Karei Y keizer van Duitschland werd) gaf men aan koningen in Spanje den titel: alteza. Aan het hoofd: Senor (om: Sire).

15

Sluiten