Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hadden ongtv&r hon- Teni'amos nnas cien pesetas, derd pesetas. cosa de cien pesetas, of cien

pesetas poco mas ó menos.

Er.

Ons woord er kan zijn bijwoord (het toonloos geworden daar) en zelfst. voornw. 2e nv. meervoud.

Als bijwoord kan het beteekenen:

a. daar :

Ik zal er zijn, estaré alli.

Hij wandelt er, se pasea por alli'.

Zij (/aan er heen, van alla.

Ik zal er van daan gaan, me iré de alli.

b. Het kan gevolgd worden door een ander bijw., waarmede het dan vervangt een voorn, woord van den 3en persoon met voorzetsel; bijv.: er aan kan vervangen aan dit (dat) en zoo het terugziet op een vroeger genoemd zelfst. nw.: aan hem, aan hen, aan haar.

Geef er niemand iets van. No des a nadie de esto (let-

terl. van dit).

Spreekt gij van de politieke ?Habla V. de los asuntos poaangelegenhedenf Neen, ik li'ticos? No senor, no hablo spreek er niet van. de ellos (letterl. van hen).

Hij gewent er zich aan. Se acostumbra a esto of a

eso (letterl. aan dit, aan dat).

Zijn gezicht bevalt mij wei- Su cara me gusta poco, pero nig, maar ik wen er aan. me acostumbro a ella (Itl.

aan haar).

Ik denk er aan. Pienso en ello (eso, esto).

Hij denkt niet aan zijn be- No piensa en sus intereses, langen, hij houdt er zich niet no se ocupa de ellos. mee bezig.

Sluiten