Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pesetas (op verschillende manieren vertalen). Ik verheug mij te meer, daar ik vandaag vrij ben. Voor ongeveer drie en een half uur heb ik hem er gezien. Niemand weet hoe lichtzinnig (ligero) hij in deze zaak geweest is. Gij weet niet hoe slecht hij is. Niemand weet hoe slecht zij zijn. Gij kunt u niet voorstellen hoeveel dat gekost heeft Deze redenaar spreekt geleerd en welsprekend. Verklaar u duidelijk en kort. Schrijf steeds duidelijk en sierlijk. Nog gisteren heb ik hem gesproken. Nog heden zal ik u beloonen. Zelfs in Parijs is er geen schooner schouwburg (teatro) dan deze. Spreek niet zoo zacht. Spreek luider, wij kunnen u niet verstaan. Gij komt uit Parijs en ik ga er heen. Als gij naar de Beurs (la Boka) gaat, zult gij er hem vinden. Ik heb uw brief ontvangen, maar ik heb er den zin {el sentido) niet van begrepen. Ik heb u van de zaak gesproken : indien gij naar het ministerie gaat, denk er aan. Wij hebben goeden wijn en drinken hem. Zoo (si) ik geld uitgeef (gastar), ik verdien (ganar) het ook. Houd (guardar) dezen raad voor u en spreek niemand er van. Ik kan niet van Rome spreken omdat ik er nooit geweest ben. Hij zegt dat hij verscheidene boeken meegebracht (traido) heeft, maar ik heb er geen gezien. U spreekt Spaansch ik ben er zeker (seguro) van. Het huis is groot, maaide trap er van is nauw (estrecho). Leen hem 100 pesetas, ik sta er voor in (instaan voor = responder de). Als ik' dorst heb en water vind, drink ik het. Het paleis (palacio) is zeer mooi, maar de tuinen er van zijn klein. U verdient 1000 pesetas per maand en ik verdien er vijfhonderd. Ik heb al zijn werken en ik heb er niets merkwaardigs (notable) in gevonden. Gij hebt honderd realen en ik heb er evenveel. Hij heeft ons zeer trouw gediend. Wij moeten wijs en voorzichtig te werk gaan. Ik heb hem gelukkig

Sluiten