Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a menudo (muchag veces), dikwijls.

muy a menudo, zeer dikwijls.

las mag (de lag) reces), meestal.

de repente, plotseling.

de cuando en cuando, | can tijd tot tijd.

de vez en cuando, i a veces, alguna vez, somtijds.

en breve, binnen kort.

cuanto anteg, op zijn vroegst.

a raas tardar, op zijn laatst.

en otra parte, elders.

a otra parte *), (naar) elders.

en cualquier parte, waar ook.

al rededor, rondom, er omheen.

en contorno, „ , in den omtrek.

lo de arriba abajo, het onderste boven. (Itk. het bovenste

onder).

al revég, het achterste voren.

cuando mag, op zijn meest.

cuando menos, op zijn minst.

poco mas ó menos, ongeveer. en primer lugar, in de eerste plaats.

por mayor, in het groot.

por menor, in het klein.

a corros, in de rondte.

de hilera, op een rij.

de tropel, in menigte.

sin orden, door elkaar.

cara a cara, onder vier oogen.

a sabiendas, willens en wetens.

de improvigo, onverziens, onverwacht.

casualmente, toevallig.

de paso, in het voorbijgaan.

de prisa, in haast, in allerijl.

poco a poco, langzamerhand.

*) A otra parte wordt gebruikt bij werkw. van beweging, en otra parte bij werkw. van rust, bijv. Estd en otra parte; le enviaremos d otra parte.

Sluiten