Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Un 'eU' ™je' y *"* h*lk 4 '°<h »„

lamilia en buena salud.

ml'; «TT USt6d eI faVür de escribirnos; nos alegraremos uifïmto de tener noticias suyas.

Marcharse, vertrekken. - Detenerse, zich ophouden, vertoeven - Vol

-'perZr,eere": V"1Vei' !l VCr' M'eerzien- ~ Estar vuelta, terug zijn

ten ! ; ■ T T' ~ AUSeDtar8e ^ nn 1Ug8r' ^la-

schap LI atm- ~ Su amable aangenaam gezel-

P. Llevar oonsigo, mede nemen. — Keouerdü, herinnering - Sn grata hospitalidad, uwe lieve gastvrijheid - Contar p i

beschikken over. - Toner notie de a.guno (iets van ZT

ai„uno, (iets) van iemand hooren.

Aaxteekenistgen .

a) Esperamos volver a verle, wij hopen „ weder te zien

w,;rxr„rr;rd-> »

oto'i 'Tl ' bi"': T°ll,rL"i"'; "''«

""" '• ""

»•. TM., h. „,I|„ ,UJ) „ i(„.

t*nrr *- —« siTiSj

•Züützz. zr* ** -<•—-*—»-

A«I«-eyolter7eZaI' * Tolver * deci,-, Ae,*weMj her.

, vei a eantar, op nieuw zingen, overzingen.

"O. wederk. werkw.:

veranderen) 'só ^ ' 2°" 0mk°™ 0» % «i», dus van idee

)' ' worden, bijv. volverse looo, gek worden»).

b) Cartas que acabo de recibir.

Acabar beteekent eindigen, ten einde brengen.

emv™™ Zo^fnTk ''VL'*" ^ ére"^e"' bl>- Acabó eon su

empresa, 2o. afmaken: Aeabó oon su perro.

s:zti2£

Sluiten