is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eohar pie & tierra,

„ raices,

„ tierra a un negooio,

echarse a los pies de alguno, „ a dormir, „ d temblar, „ a perder, „ a llorar, eohar de ver,

voet aan wal zetten, afstijgen, wortel schieten.

een zaak begraven, er niet meer over

spreken. zich aan iemands voeten werpen. zich te slapen leggen, beginnen te beven, bederven, slecht worden, beginnen te weenen. zien.

Ejercicio 139. Animcio.

Se vende una mesa de billar, muy barata con tacos y bolas por la cantidad de 400 pesetas. Informant Don Asensio Iturraspe, Calle Maria.

Barato, goedkoop —Taoo, [biljart keu. — Bola, (biljart)bal. — Por la cantidad de, voor de som van. — Informar, inlichtingen geven-, infurmaraN. (letterlijk: N. zal inlichtingen geven), inlichtingen te bekomen bij N.

A ANTE EKEN ING.

Algunos otros juegos:

El juego de bolos, het kegelspel-, el bolo, de kegel.

El juego de naipes, het kaartspel; una baraja, een spel kaarten ; un naipe, een kaart; el palo, de kleur *); espadas, schoppen (espada = zwaard)-, bastos, klaveren (v. baston = (knoestige) stok); copas, harten (copa = beker , oros, ruiten (oro = goud(stuk); un rey, koning, heer; un caballo **), vrouw; una sota,**) boer; el nueve, ooho, siete, etc. hasta el dos, el as. (El rey vale 12 puntos, el caballo 11, la sota 10, el nueve 9, el ocho 8. etc., el as 11. El as mata al rey (gaat boven den heer), el rey mata al caballo, el triunfo (troef) mata a todos) Barajar, schudden; alzar, coupeeren, afnemen; salir, uitkomen.

El juego de damas, dammen: una dama, een ddm; oomer una dama, een dam slaan; soplar una dama, een dam blazen ; jugar a ganapierde (qui perd gagne).

El juego de ajedrez, schaakspel; un tablero, schaakbord; las piezas,

*) De Spaansche kaarten hebben andere figuren dan de onze.

**) El caballo stelt voor een paard met zijn ruiter; la sota (v. li. lat. subtus, onder, dus de onderste der hoofdkaarten): een soldaat te voet.