Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tónicas, pracht van bouwwerken. — Lo mismo que, zoowel als, evenals.— Jactangioso, snoeverig. — Malestar, malaise. — Mayori'a, meerderheid.

Aanteekening. Het werkwoord dejar met de algemeene beteekenis van laten, verlaten, nalaten, toelaten, loslaten, komt eveneens voor in een aantal idiomatische uitdrukkingen. Ziehier eenige voorbeelden :

Dejar una obra, een werk staken.

„ una oosa en tal estado, een zaak laten zooals zij is.

„ atras, achter zich laten.

„ por lo- que es, laten voor hetgeen het is.

„ con la boca abierta, le verbaasd achterlaten, 2e. heengaan zonder

het antwoord af te wachten.

„ con un palmo denarices, met een langen neus (of voor gek) laten staan. „ el siglo, in een klooster gaan (ltk. de eeuw, het wereldlijke verlaten). „ en el tintero, iets vergeten (bij het schrijven).

7i memoria, zich onsterfelijk maken, een grooten naam achterlaten. „ plantado, laten zitten.

„ en la ealle, zonder stuiver achterlaten.

Dejando burlas a parte, scherts ter zijde.

Es a tornar ó a dejar, gij kunt het doen of gij kunt het laten. N.B. Somtijds komt het voor met de beteekenis van een hulpww., bijv. eso los dejó estupefactos, ltk. dat liet hen verbaasd, dus: dat deed heil verbaasd staan, dat verbaasde hen. Dejaron dicho que vendrian manana, zij hebben gezegd, dat zij morgen zouden komen.

Ejercicio 149. Algunas anêcdotas.

1. Hablando del extraordinario tino que tienen los ciegos. decia un andaluz :

— En Malaga conocf yo un ciego de nacimiento, que entraba en una caballeriza y con sólo pasar la mano por el lomo de cualquier bestia, decia el color del pelo.

— f; Y acertaba siempre? — le preguntaron.

— Jamas — respondió con la mayor naturalidad.

Tino, tastzin. Caballeriza, stal. — Lomo, rug, lende. — Pelo, haar .

2. En un tribunal:

,,E1 presidente". — ^No se avergiienza usted?

Sluiten