Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 308 —

Van daar in het algemeen:

5°. Te beurt vallen, ten deel vallen:

Me ha cabido el fastidio de Mij is de verveling ten deel recibir a ese hombre desa- gevallen, dezenonaangenamenman gradable. te ontvangen.

i, A quién ha cabido el ho- Wien is de eer te beurt gevalnor de ser presidente? len president te zijnf

Uit de beteekenis vullen eindelijk laat zich afleiden die van :

60. No caber (a), te klein, te nauw zijn:

Estos zapatos no me caben. Deze schoenen zijn mij te klein

(te nauw).

La gorra no cabi'a al nino. De pet was den knaap te klein.

7o. Ten slotte komt caber voor in een aantal idiomatische uitdrukkingen, bijv.:

No cabe duda. Er is geen twijfel mogelijk.

No caber en si de orgullo, Buiten zich zeiven zijn van

de gozo. hoogmoed, van vreugd.

No caber en el mundo. Opgeblazen zijn van hoog moed.

No caber en su pellejo. Uit zijn vel springen (van

dikte).

En cuanto cabe

En lo que cabe < Voor ZOOVer mogelVL

Ejercicio 1G9. Ter vertaling:

Mucha gente cabe en esta iglesia. No cabi'a mucha gente en mi cuarto. No cabe V. en nuestra empresa. Entre nosotros no caben los cobardes (lafaards). No cabe la venganza en su noble corazón. Eso no cabe en nosotros. Todo cabe. Le cupo el dolor de saber la ruina de sus amigos.

Sluiten