is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hacer, bijv. Hace frio (het is koud); hace calor (het is warm, vgl. Fr. il fait froid, il fait chaud); hizo grandes calores en el mes de enero, of van den accusatief het onderwerp makend. meer gebruikelijk: hicieron grandes calores en el mes de enero.

Hace *) (het is geleden) algunos dfas que le vi, of: Le vi algunos dfas hace (geleden). Llegó hace (vóór) un mes.

Haber, „ Hay gente que etc. Hubo fiestas (feesten), habra alborotos **) (opstootjes). Hay algunos dias que le lie visto, of le he visto algunos dfas ha (zie p. 290. Aant.).

b. Het werkwoord pesar (wegen) wordt onpersoonlijk gebruikt in de beteekenis: spijt hebben over, bijv. Me pesa «le mis calpas, (ook: mis culpas me pesan), ik heb spijt over mijn zonden. Me pesa en el alma, het doet me in mijn ziel leed.

Met een Injinitivo als logisch onderwerp mag de wegblijven, dus: me pesa (de) haberte enojado, het spijt mij u boos gemaakt te hebben.

e. In figuurlijken zin komen vele eigenlijk onpersoonlijke werkwoorden ook persoonlijk voor:

*) In de oudere Spaansche schrijvers vindt men voorbeelden van hacer, als persoonlijk werkwoord gebruikt om den verloopen tijd uit te drukken • bijv. Hoy hacen, senor, segün (volgens) mi ouenta, quinoe aiïos, un mes' y euatro dfas, que llegó a esta posada (herberg, hotel) una sefiora en habito de peregrina (pelgrim). (Cervantes).

**) Een in Chili (Spaansch: Chile) vaak voorkomende fout is: den accusatief van haber in soortgelijke uitdrukkingen tot onderwerp te maken en bijv. te zeggen: hubieron fiestas, habrdn alborotos; hu.brlamos alli ouarenta personas (voor: seriamos alli euarenta personas).

Eveneens in Chili de misplaatste inlassching van a voor het voegwoord que na de onpers. ww. haber en hacer, bijv. Habian euatro meses d que no le vela, in plaats van Habia euatro meses que no le vela-, hacian algutias semanas d que aguardaba (verwachtte) su llegada, in plaats van : haeia algunas semanas que aguardaba su llegada.