Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Zij, die placer als defectief beschouwen, vullen de ontbrekende vormen aan door gustar of agredar.

3«. Complacer, iemand helievm en desplacer of displacer, mishagen, verdriet doen, worden in alle vormen gebruikt en worden vervoegd als de onr. ww. der 3e Klasse (nl. die op acer, ecer, ocer).

Ataner, betrekking hebben op, wordt slechts in de 3e personen gebruikt. Het meest gebruikelijk is de Ind. pres.: atane, atanen.

Balbucir (Cl. III), stamelen, is niet gebruikelijk in de vormen, waarin de ww. der 3e klasse een z aannemen. Het wordt thans dikwijls vervangen door den frequentatieven vorm balbucear. *)

Concerner (Cl. I), betreffen, aangaan, wordt slechts gebruikt in de 3e personen, in het gerundio eoncemiendo en in het part. activo: concerniente. Het komt zelden voor in een anderen tijd dan in den Ind. pres. en imp. en in den Subj. pres.: Conciernc, conciernen; concernia, concernian; concierna, concvrnan.

Soler (Cl. II), plegen, gewoon zijn, wordt gebruikt in den Indicativo pres. en imperf.: suelo, sui les etc., solia, solias etc., ook wel in den Subj. pres.: suela etc.; en ook <maar zeer weinig) in het Pret. soli en het part. pas. solido. Het wordt in de niet gebruikelijke vormen vervangen door: acostumbrar.

*) De frequentatieve ww. eindigen in het Spaansoh op ear, bijv. pisotear, trappen, vertrappen (van piaar, betreden), pasear, wandelen (van pasar), tirotear, tirailleeren (van tirar, schieten), palmotear, applaudisseeren (van palmear, en dit weer van palma, palm v. d. hand).

Sluiten