Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. — Laat zien, Rodriguez, zei iemand gisteren avond tegen een zeer bekende persoonlijkheid. Waarom doet ge uw best dat je zoon niet trouwt?

— Om een heel eenvoudige reden .... Opdat mijn vrouw niet in een schoonmoeder veranderen zal (Snij. pres.)

16. — Zeg me, Manoio, hoeveel dronkaards zijn er in deze straat zonder jou mee te rekenen? vroeg een kleermaker aan een schoenlapper.

— Wat is dat (tr. hoe is dat)? Wat bedoel je met (tr. wat wil zeggen) zonder mij mee te rekenen?

— Kerel, maak je daar niet boos om; zeg mij hoeveel er zijn, jou meegerekend (tr. jou mee rekenende).

17. In een schouwburg werd een slaapwekkend drama voorgesteld (estar re/ircsentdndose).

Na het tweede bedrijf neemt een toeschouwer zijn overjas en gaat heen.

De portier, hem ziende vertrekken, waarschuwt hem.

— Weet u wel, dat er nog twee bedrijven moeten komen (tr. ontbreken)?

— Ik weet het, juist daarom ga ik weg.

18. Roosje, de dochter van Gedeón, is ziek, en het arme kind is zoo gewillig, dat zij zonder afkeer alle geneesmiddelen mneemt, welken leelijken smaak ze ook hebben (por mal sabor que tengan).

En Gedeón vol geestdrift over de zoetheid (tr. goedheid) van zijn dochter, roept uit:

— Plet is een lust (tr. geuoegen) dat meisje ziek te zien.

19. Zeg (tr. Hoor) Frans, heeft je zuster je gisteren avond op het gemaskerd bal herkend (pret. la forma)t

— Kerel, ik geloof van ja, want nauwelijks legde ik haar de hand op den schouder, of ze noemde me kinkel.

Sluiten