Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(' Mei O begon, toen onze tochtgenooten een aanvang maakten met hun reis. Men moet weten (Conviene que se sepa) dat D. Gustavo Riera, die geplaatst was bij de expeditie van het magazijn, een zeer ontwikkeld man was, die veel hield van (aficionadisimo d) aardrijkskunde en zelfs (aan) van sterrenkunde, en dat zijn oudste zoon, Octavio, een welgevestigden naam had, leergierig, opmerkzaam en bij de hand te zijn, en dat hij zorg droeg (ger.) van alles partij te trekken, daar toch (ya que) in den handel rekening moet gehouden worden met (liay que tener en cuenta) vele zaken, waarvan (que) men op het eerste gezicht niet zou gelooven dat zij eenig verband hielden (srubj.) met den handel.

De eerste plaats, in welke zij vertoefden, was Tarragona, dat Octavio niet kende, maar zijn papa zeer goed (aunque si mucho su papa). Toen (J het doel van hun reis (] bereikt was en alvorens hun weg te vervolgen, bleef hun tijd over om de stad te bezoeken, wat voor Octavio een bezoek was vol (tr. van) onvergetelijke herinneringen.

5. Vocabulario II.

En efecto, inderdaad. el sinnümero de lapidas, de

interesar, belangstelling in- tallooze steenen (met op-

boezemen. schriften).

el turista, de toerist. empotrado, bevestigd.

datar de, dagteekenen van. el aspecto vetusto, het oude tiempos remotos, lang ver- voorkomen.

vlogen tijden, góticos portales, gotische ie seguro, voorzeker. portieken.

colocar, stellen. atrevidos arcos, stoute bogen.

la era cristiana, de christelijke silencioso, stil.

tijdrekening, la plaza, het plein.

la inuralla ciclópea, de cyclo- el Palacio Arzobispal, het

pische muur. aartsbisschoppelijk Paleis.

Sluiten