Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rapé. Habiendo mnerto sin hijos el herinano de mi padre,

me ^ tocaba su herencia. Estando dando audiencia püblica Felipe IV, entro un soldado a pedirle cierto favor. Estando la senora en el campo, su hijo murió subitamente. Estando jo durmiendo, asalto la casa una partida de ladrones. Falt.indoles absolutamente los viveres, se rindieron a discreción (op genade of ongenade). No estando a senora en casa, me pidó la criada que volviera. Espana tiene 10,000 kilómetros de vlas férreas, pero no es bastante, ni por pienso (op geen stukken na), faltando nna red secundaria (een net van zijlijnen) que enlace entre sf (onderling verbindt) las lfneas principales.

Regla VI El gerundio generalmente precedc a su sujeto.

Ejercicio 11. Traducir:

Wij hebben u verscheidene brieven geschreven, maar gij hebt nog niet geantwoord. Wij wilden gisteren naar den schouwburg gaan, maar het slechte weer belette het ons. Waarom hebt gij mij deze boeken niet teruggegeven? Ik zal ze u morgen teruggeven. Toen mijn oom naar Madrid terugkeerde (ger.), heb ik hem niet kunnen vergezellen. Daar mijn broeder ziek was (ger.), ben ik bij hem (tr. aan zijn zijde) gebleven. Laten wij daar niet gaan zitten. Laten wij hier gaan zitten. Ik zie dat gij niet naar mij wilt luisteren (oir). Mag men hier rooken? Ik geloof niet, dat het hier mag (subj.). Heb ik u niet duizendmaal gezegd, dat gij moet zwijgen, terwijl ik spreek ? De koning vroeg hem hoe hij de hoofdstad vond. Die stad was gelegen aan de samenvloeiing van den Tigris (Tigris, m.) en den Euphraat (Eufrates, m). Zijne meubelen en schilderijen heeft hij verkocht. Zijn besten vriend heeft hij verraden (vender, traicimar). Toen de minister zag, dat hij den koning niet kon

Sluiten