Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prachtige klokketoren, die zich sierlijk en op zich zelf staand (avlado) verheft tot 46 meter hoogte. De stad (25000 inwoners) strekt zich uit te midden van een tuin.

Terwijl zij de manufactuurwinkels bezochten, kon Octavio zien, dat er in de stad vlas en hennep werd gesponnen en

dat er zeer goede werkplaatsen voor vlechtwerk en voor „alpargatas" *) waren.

Castellón, zeide hun een van hunne handelsvrienden, is bij uitstek een landbouwstad; de provincie is zeer berg-

™lg;jrr °me vallei en 0Me ïlakto «*«*

— Maar hebt gij dan heel geen (tr. niets van) industrie? vroeg don Gustavo.

— Zeker hebben we die (si (memos), en werkelijk, wij munten wel degelijk in eenen tak uit (d la verdad no <iejatnos de sobresalir en algün ramo); bij voorbeeld in ceramiek.

heeft" W°rdt 6611 S°°rt aardewerk Seraaakt dat veel naam

~ J.a' Alcoraasch aardewerk! (tr. het aardewerk van A.) Asjeblieft, of het! En is de stad groot?

- 6000 inwoners. Buitendien maken wij sandalen, matten, dekens, papier, linnen stoffen...

Onze vrienden namen afscheid van den waardigen winkelier en gingen de hoofdkerk bezoeken, waar zij prachtige sc ilderyen van Zurbaran en Ribalta bewonderden, waarna (despues de lo cual) zij op nieuw den trein namen.

Ejercico 14. Traducir, después reproducir de viva voz el texto espanol con ayuda de la traduccim holandesa.

*) La alpayata es un oalzado de olnamo 6 de esparto (Spoansche

(hevestiad ff^ ^ de 8a"dalia aseg„ra

(bevestigd wordt) oon cm tas 4 la garganta del pie (de wreef)

Sluiten