Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vennootschap, alhier bestaande onder de firma D., R. en O»., te ontbinden. Met de liquidatie is belast onze vennoot de Heer E. R., die in het vervolg zal teekenen: E. R. en C". in liquidatie, waarvan U nota gelieve te nemen.

Wij zeggen U vriendelijk dank voor het vertrouwen, waarmee U ons vereerd hebt, en teekenen hoogachtend

D. R. en C°-

In gemeenschappelijk overleg, de comün aouerdo. — Alhier bestaande que giraba en esta plaza, en esta ciudad. — Met de liquidatie is belast quedando la liquidación de la misma é cargo de. — In het vervolg, en lo sucesivo. — Waarvan U nota gelieve te nemen, lo que podrd servir 6. V. de gobierno.

Alcoy, Augustus 1903.

Den Heer

M.

(J Binnen weinige dagen (s zal (6 onze vertegenwoordiger de Heer N. («het genoegen ('hebben (« U te bezoeken met de stalen der laatste nouveautés voor het aanstaande winterseizoen, die wij hebben vervaardigd naar de nieuwste en smaakvolste dessins (die) uit het buitenland (zijn gekomen). Wij haasten ons U dit te berichten in de overtuiging dat U hem met een flinke bestelling zult begunstigen, welke wij zeer gaarne zullen uitvoeren met de stiptheid en zorg, die gepast is jegens Uw geëerd huis (Ir. welke Uw geeerd huis verdient).

Met beleefde groeten, hoogachtend enz.

Binnen weinige dagen, dentro de brevea diaa — De stalen, el mueatrario. — Het aanstaande winterseizoen, la próxima temporada de invierno — I er vaardigen, fabricar. — Naar de nieuwste en smaakvolste dessins, en viato dc loa dibujoa miia modernoa y de guato. — Zich haasten te, apreaurarae 4. — Berichten, manifeatar. — Vereeren met een flinke bè-

Sluiten