Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

el guardarropa, de kleerkast (la guardarropa = d< kleer-

kanur in openbare gebouwen).

el tragaluz *), het dakvenster.

la aguapié, piqnette {slechte wijn), druivennat. el tapaboca, de bouffante; /te' leggen van de hand op den mond om iemand te doen zwijgen, fig. antwoord, dat iemand den mond snoert.

2. El paraguas, dr paraplu.

el cortaplumas, het pennemes.

el guardacostas, de kustwachter.

Regla II. Los compuestos terminados en sustantivo plural son masculinos.

Nota. Hay compuestos que resultan de otras combinaoiones de palabras simples, v. gr.: la enhorabuena (dar la enhorabuena = felioitar); el hazmerreir, {het mikpunt der aardigheden, de spot van iedereen, alem&n : das •Stiohblatt), la milenrama (he duizendblad)', el raivén (fr. Ie va- et- vient).

Ejercicio 29. Tema:

De jonge edelman was altijd in de puntjes gekleed. Mijn vriend vierde den verjaardag van zijn vrouw. De hertog van A. was in ongenade gevallen bij (de) den koning. De vier kleuren van het kaartspel zijn: harten, ruiten, schoppen en klaveren. Veroorloof mij U te vragen : hoe is uw naam ? U bij voorbaat dankend blijf ik uw dienstw. dienaar. Hij wierp zijn tegenpartij den handschoen toe, maar deze raapte hem niet op. Goeden morgen, amice, hoe gaat het?—excuseer mijn handschoen. Laten wij de loomheid afschudden en aan het werk gaan (ir al trabajo). Ongedeelde vreugd is halve vreugd. Schijn bedriegt. Ik drink op de gezondheid van onze geëerde gastvrouw {hurspeda). Op uw gezondheid! Dank u, op de

*) La Aoademia puso la marca de femenino d esta palabra hasta la 10» edición de su Diccionario.

5

Sluiten