Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwe! Hij critiseert (criticar) een man, wien hij niet tot de enkels reikt. De muziek behoort tot de vrije kunsten. Het gebeurt zelden dat men schipbreuk lijdt (mbj.) in volle zee. De Middellandsche zee was het voornaamste verkeersmiddel tusschen de volken der oudheid. Het schip stak in zee en was weldra uit het gezicht verdwenen. De zee stond hol; in volle zee vertoonde zich een schip dat worstelde tegen (luchar con) den storm. Wie niet waagt, wint niet. Er zijn verschillende soorten van bruggen: ophaalbruggen, vaste bruggen, hangende bruggen, schipbruggen. Ezelsbruggen kunnen zeer nuttige dingen zijn. Men moet niet het onmogelijke wenschen. Het tij komt op, wij kunnen nu niet in zee steken. Men beschouwde hem als een vijand der openbare orde. De jongeling werd tot priester gewijd. Het gebouw was opgetrokken (construir) in dorischen stijl. Indien de heeren gereed zijn, ben ik tot hun orders. Wij zijn u dankbaar voor (agradecer algo d alguien) de snelheid, waarmede gij onze orders hebt uitgevoerd. Ik verzeker u dat ik part noch deel heb aan deze zaak. Hij heeft gedurende vele jaren een hoofdrol gespeeld op het staatstooneel (en la escena politica) van zijn land. Hij had een leventje als een visch in het water. Te midden van het heen en weer loopen van de reizigers was het moeilijk een gesprek te beginnen over zulk een ernstig onderwerp. Daar het begon te regenen, zette hij zijn paraplu op (abrir).

4. Los Casos.

o El Nominativo.

El tumulto crece (ó crece el tumulto). — Y ahora viene lo bueno; no hay ninguna fachada de R. que guarde la vertical. — Parecia que todo el mundo caminara allf a compas. — Es esta la vigésima vez quo viene usted a este

Sluiten