Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

encantado de, verrukt over. certero, juist.

el colorista, de colorist.

ante todo, vóór alles, bovenal. el vergel, de boomgaard, de

bloemen- en vruchtentuin. alegrar la vista, den blik verheugen.

gracias a, ( , , ..

, , , dank zij.

merced a, '

afanoso, krachtdadig.

el cuidado, de zorg.

la maravilla, het wonder.

el regadfa, de besproeiing.

al lado de, naast.

el naranjal, hel sinaasappel-

veld, de oranjerie.

el maizal, het maïsveld.

el arrozal, het rijstveld.

el sembrado, dc zaadakker.

el vinedo, de wijngaard.

la morera, het moerbeibosch.

el olivar, het olijfbosch.

el bosque de palmeras, het

palmbosch.

aprovechar, gebruik maken

van.

almacenarse, opgegaard

worden. pantano, reservoir, bekken,

bassin.

acumalarse, zich ophoopen.

la repartición, de verdeeling. el ar bol frutal, de vruchtboom. espléndido, schitterend. la plantación, de plantage. el naranjo, de sinaasappel. el eitronero, de citroenboom. la vegetación, de plantengroei. tropical, tropisch.

confundirse, dooreengemengd

zijn.

la chumbera, de (Barbarijsche) vijgeboom. la adelfa, de oleander. el ciprés, de cipres.

regar, besproeien, sproeien. en este concepto, in dit opzicht.

tener fama, naam hebben.

esta plagiado de, het is namaak van. ora. ... ora, nu eens... dan weer; èn... èn. al decorado de, bij het versieren van.

celebrar, roimen. el movimiento literario, de

letterkundige beweging. la prensa, de pers.

el centro instructivo, inrichting van onderwijs. el progresivo espfritu, de

vooruitstrevende geest.

Sluiten