Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ejercicio 31. Tema:

Valencia. (Vervolg.)

Eindelijk, na lang praten (mucho discarrir) vond Octavio de geschikte uitdrukking:

— Zeg (Sabe V.), papa, zeide hij, Valencia is een wonder van kleur! (que Valencia es etc.)

— Dat is het! antwoordde D. Gustavo, verrukt over de juiste appreciatie van zijn zoon. Dit is het paradijs der coloristen; wat niet belet dat het ook in hooge mate een handels- en industriestad is (que sea también una población muy commercial y etc.), hoewel het bovenal een tuin is.

— Dat zou ik meenen! Alles verheugt den blik! Het is een paradijs!

— Dat is het dank zij de krachtdadige zorgen der Valencianen, die wonderen weten te doen met de besproeiing. Dank zij de besproeiing ziet gij in de provincie (este reino *) de) Valencia naast dorre onbesproeide velden (dridos secanos) moestuinen, boomgaarden, siuaasappelvelden, maïs- en rijstvelden, zaadakkers, moerbei-, olijf- en palmbosschen, die oneindig meer voortbrengen dat de terreinen die niet besproeid worden (los terrenos sin regar). Er wordt goed gebruik gemaakt van het water vau de Turia en de Jucar; hunne wateren worden opgegaard in verschillende bekkens**) waarin zij zich ophoopen in tijd van regen (pl.) om gebruikt te worden in den tijd der droogte, terwijl met de grootste zorg wordt gewaakt voor (ger. de vigalarse) de verdeeling

*) Se llaman reinos las provincias de Ëspana que antiguamente tuvieron su rey propio y privativo (haar eigen koning), v. gr.: reino de Galieia, de Sevilla. Véase Tomo lp. 178.

**) Un pantano es un gran depósito de agua, que se forma generalmente oerrando la booa de un Talie y sirre para alimentar las aoequias de riego (besproeiingskanalen).

Sluiten