Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het water door hetgeen men „Waterrechtbank" noemt (por el tribuval llamado de las aguas) *). Dank zij de besproeiing is het mogelijk deze „glorietas" of tuinen van vruchtboomen te bewonderen, die schitterende plantages van sinaasappel- en citroenboomen die de lucht met welriekende geuren vervullen {embaltamar el ambiente), dien tropischen plantengroei, waarin dooreengemengd zijn (de) palmen met vijgeboomen, (de) oleanders met (de) cypressen, rijstvelden met maïsvelden.

Laat men niet zeggen (tr.. men zegge niet) dat alhetvreemde beter is (valer mte) dan het onze. Nergens wordt beter besproeid dan in Valencia, en indien in dit opzicht Lombardije naam heeft, men weet, dat het namaak is van hetgeen hier gedaan wordt.

Nadat hij den Valenciaanschen landbouw den tol zijner {tr. van) bewondering betaald had, begon D. Gustavo den kunstzin te prijzen, waarvan de Valencianen zulke welsprekende blijken gaven èn op het gebied der schilderkunst en beeldhouwkunst, èn in den goeden smaak waarmee zij te werk gingen bij het, versieren van hunne straten bij (de) feesten: hij roemde de kracht (actrndad) der letterkundige beweging der hoofdstad, met haar uitstekende pers, haar belangrijke tijdschriften, haar talrijke inrichtingen van onderwijs en prees ten slotte (terniinó alabando) den vooruitstrevenden geest harer bewoners.

Ejercicio 32. Traducir, después reproducir de viva voz el texto espanol.

Conversación.

(Paseo por Madrid.)

A. Juan, diga V. a la persona que debe acompanarme por la ciudad que estoy dispuesto.

*> E1 tribunal de laa Aguaa estó instalado en el pórtioo de la oatedral.

Sluiten