Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rrfa, moed, dapperheid. - El morro, de moet. - Juguetear, spelen

stoeien. - Realizada la proeza (aous. aba.), toen het stoute stuk volvoerd

was. — Sahr esoapado, ontsnappen. — Resbalar, uitglijden. — Viscoso

glibberig. - Charoo, plas. - Soltar, laten ontsnappen, opgeven. - Pi-

llar, pakken. — Tabla, plank. _ Enganohar, hier: op de horens nemen.

— Inerte, bewusteloos. — Grima, groote schrik. — La región lumbar,

de lendestreek. — La fiera tenla el cuerno astillado, dc horen van het

(woeste) dier was afgebroken. - La astilla, de splinter, het afgebroken

stuk. - Saoar, meenemen, afscheuren. - Un girón del higado, een stuk

van de lever. — Una sangrienta piltrafa, een bloedige lap (vleesch). — La

fndole de la lesion, de aard van de kwetsuur. — La fiebre inflamatoria,

wondkoorts. — Hazaïa, heldendaad. — Le eohaban enoima la hümeda

tierra, zij wierpen op hem de vochtige aarde. — Irrisión, bittere spot —

El rapaz, knaap. - Comentar, spreken over. - Tiene au separaoión, levert verschil op.

Ejercicio 35. Traducir:

1. De droom van ieder jong officier is generaal te worden.

2. Het Icind bewonderde het korte jaquet met vergulde schouderstukken, den breeden vilten hoed en de buffelleeren laarzen van den torero.

3. Zal het mij ooit gelukken, zoo hoog te stijgen ?

4. Eindelijk doet zich de 200 vurig verlangde gelegenheid voor.

5. Zoodra het stierenhok geopend werd, stormde de stier het perk I/innen.

6. Het woeste dier had reeds tivee paarden in de lucht geslingerd en viel nu een derde aan.

7. Daar dc picador, die platgedrukt onder zijn rijdier lag, bijna stikte, bracht hij het hoofd le voorschijn van achter den rug van het stervende paard, en onmiddellijk stormde de stier op deze nieuwe prooi los.

8. Ondanks de ambtelijke gevoelloosheid, deed hel gezicht van die vreeselijke wond den geneesheer schrikken (tr. veroorzaakte den geneesheer schrik).

Sluiten