Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 stoot, steek, worp, slag.

el cuerno'), de hoorn. la cornada, de hoornstoot.

el ouohillo *), het mes\ la cuchillada, de messteek.

el purlal, de dolk; la punalada, de dolkstoot of steek.

la lanza8), de lans; la larizada, de lansstoot of steek.

la piedra 4), de steen; la pedrada *), de steenworp.

la porra, de knots1 de dikke knoes- la porruda, de slag {met een knots, tige stok. een stok, vuist enz.)

Nota. Azo tiene seinejante significado:

el sable, de sabel; el sablazo, de sabelhouw.

el canon8), het kanon; el canonazo, het kanonschot.

la bala, de kogel; el balazo ?), het schot.

la pistola, het pistool; el pistolazo, het pistoolschot.

la aldaba8), de klopper el aldabazo, het kloppen aan de

(aan de deur)-, deur (met den klopper).

la silla •), de stoel; dim. silleta; el silletazo, slag met een stoel.

l) Estar (ó punerae) de ouemo, pruilen-, levantar sobre los cuernos de la luna, iemand boven de wolken verheffen-, estar en los cuernos del toro, in groot gevaar zijn.

s) El cuchillo de monte, jachtmes-, tu eres mi ouchillo, ;'e pijnigt, martelt me-, andar a cuoliilladas, vechten (met messen).

3) Echar lanzas en la mar, nutteloos werk, vergeefsche moeite doen.

4) La piedra de toque, de toetssteen; piedra de escandalo, steen des aanstoots-, piedra angular, hoeksteen-, piedra imón, zeilsteen. Poner la primera piedra, den eersten steen leggen-, no dejar piedra sobre piedra, geen steen op den anderen laten; se hielan las piedras, het vriest dat het kraakt-, piedra movediza, nunca moho la cobija (fr. pierre qui roule n'amasse point de mousse; moho, mos; cobijar, bedekken).

*) Viene oomo pedrada en ojo de botioario, loc. prov., dat komt juist goed, zoo goed als het kan.

•) Canon, lo. kanon, 2o. loop (van een vuurwapen), 3o. buis, pijp (canon du chimenea).

7) La balada, de ballade (gedicht).

8) Tener buenas aldabas, machtige beschermers hebben (weten waar men moet aankloppen).

9) La silla apostólica, de H. Stoel-, la silla de tijera, het vouwstoeltje. Quien fué 4 Sevilla perdió su silla, wie opstaat, is zijn plaats kwijt.

Sluiten