is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hielden zij niet op zich verplaatst te gelooven) in een Eden. Wat een tooverachtige bosschen van oranjeboomen I Wat een bloemen! Wat groene velden, tusschen welke van tijd tot tijd als een herinnering aan (una evocación de) het Oosten, zich slank en sierlijk eenige alleenstaande palmen verhieven ! Met welk een nauwgezette zorg moesten die velden bebouwd worden (tr. raadde men dat, enz.)!

Bij de aankomst te Alcira (15000 inwoners) stapten ze af, daar (por, con inf.) zij iets te doen hadden in de stad, welker naam, een samentrekking van Aldjezirah (het eiland) aanduidt dat ze door water omringd is. Inderdaad omstroomt haar de diepe en smalle Jücar.

Van Alcira naar Jativa veranderde in niets de schitterende pracht van het landschap, maar voorbij de oude stad, zoo beroemd in de geschiedenis van onze oorlogen (p,ro ya pasada, etc. acusativo abs.), verloor de landstreek (el territorio) zijn vroolijk karakter en bood een treurigen en strengen aanblik.

Zij stapten over (tr. veranderden van trein) te La Encina en namen de lijn van Alicante, in welke stad zij aankwamen na een reis door een streek (pats), waar zij herhaaldelijk (adj.) gelegenheid (pl.) hadden om prachtige vergezichten te bewonderen.

Ejercicio 47. Traducir. Gesi-rek (Rijtoer door Madrid, vervolg).

A. Deze straten zijn goed geplaveid (empedrario) maar vrij slecht onderhouden (cuidado). Is er overal gasverlichting (alumbrado de gas)?

B. Neen, mijnheer, er is meer electriciteit dan gas, want electriciteit is goedkooper en praktischer.

A. Is de stad voldoende voorzien (abastecido) van water en brandhout (leria)?