is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

incapaz de heredar,

• pat-a un oargo, (in)oierto de triunfo,

infeoto de herejia,

inucente dol orimen, ineaoiable de dinero, inseparabie de la virtud,

libre de sujeción,

» en sus discursus, 11e no de alegria,

orgulloso de ("por) su caudal, » con (para con) todos; » en los ademanes, pródigo de (en) ofertas, reo de muerte,

„ contra la sociedad,

rico de virtudes, n en ganado,

„ con (por) su legitima, seguro de ganar,

» en su virtud,

surcado de canales,

traspasado de dulor,

niet gerechtigd te erven, ongeschikt voor een taak. (on)zeker van de zege.

besmet met ketterij.

onschuldig aan de misdaad, onverzadelijk hegeerig naar geld. onafscheidelijk van de deugd, vrij van onderwerping.

vrij in zijn uitdrukkingen, vol blijdschap.

trotsch op zijn rijkdom. » jegens allen.

„ in zijne manieren.

kwistig met aanbiedingen, des doods schuldig.

schuldig jegens de maatschappij, rijk aan deugden.

» „ vee.

» door zijn wettelijk erfdeel, zeker te winnen.

van onwankelbare deugd, doorsneden met kanalen, van smart doorboord.

En ejemplos como los siguientes el iufinitivo torna significación pasiva:

bueno de (para) corner, goed (lekker) om te eten.

breve de contar, kort om u vertellen

féoil de digerir, gemakkelijk om te verteren.

de explicar, moeilijk om uit te leggen.

c. Adjetivos que se coiistruyen con la preposición con.

Afable oon (para, para oon) todos, minzaam jegens allen.

amoroso oon los suyos, teet houdend van de zijnen.

(dis)oontento oon su suerte, (ontevreden met zijn lot.

» de si mismo, (on)tevreden op zich zelf.

enferino oon oalentura, ziek van de

„ del hfgado, leverziek.