Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fino oon sus inferiores,

fuerte oon los débiles, , de oondición,

„ en razones,

furioso con la notioia,

„ oontra alguno,

„ de ira,

„ por un oontratierapo, generoso oon (para, para oon) los pobres,

„ de eBpiritu, „ en aociones,

humano oon el rendido,

„ en su comportamiento, impaciente oon (de, por) la tardanza,

indulgente oon (para, para oon) el prójimo,

, en sus juioios,

intolerante con (para, para oon) sus amigos,

„ en punto de honra, liberal con todos.

„ de lo ajeno,

loco oon su nieto,

„ de amor,

„ en sus acciones,

„ por los versos,

malo oon (para, para oon) su padre, miaericordioso oon los pobres,

rfgido oon (para, para oon) su familia,

„ de oaraoter,

„ en sus juioios,

soberbio con (para, para oon) sus inferiores,

„ de fndole,

beleefd, heusch jegens zijn minderen, sterk tegenover de zwakken.

sterk van karakter, van gestel.

sterk in zijn redeneering.

woedend over de tijding.

woedend op iemand.

dol van toom.

woedend over een tegenslag, edelmoedig, mild voor (jegens) de

armen.

edelmoedig van aard.

„ in zijn handelingen,

menschelijk jegens den overwonnene.

„ in zijn gedrag,

ongeduldig over het dralen, het uitstel.

toegevend voor zijn naaste.

„ in zijn oordeel, onverdraagzaam, niet toegevend jegens zijn vrienden. „ op het punt van eer.

vrijgevig jegens allen.

mild met een anders goed.

dol op zijn kleinzoon.

gek van liefde.

dwaas in zijn handelingen.

dol op verzen.

slecht voor zijn vader.

barmhartig voor de armen.

streng voor zijn gezin.

„ van karakter.

„ in zijn oordeelvellingen.

trotsch jegens zijn minderen.

„ van aard.

Sluiten