Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- Dat Z°u ik meenen. De Segura (m.) met haar zijrivieren de Mundo en de Sangonera, is de voorzienigheid van het land, behalve wanneer zij zich verandert in zijn beul. Als onze tijd niet zoo beperkt was (tener tan limitado el tiempo) zouden wij even een uitstapje maken naar de belangrijke stad Lorca en daar zoudt ge het befaamde reservoir zien, dat diende om het water (pl.) van de Sangonera op te vangen. Zijn breedte is verbazend en zijn hoogte is nergens beneden (no bajar de) de 50 meter, terwijl de muur een i e ee (ger.), die daarmee in overeenstemming is tel espesar consiguiente). Toch brak hij door in 1802, een vreeslijke verwoesting aanrichtend in de geheele vallei, en no* heden staat de geheele wand overeind (hoy queda aün en pie) behalve de bres aan den voet waardoor (por donde) het water ontsnapte, zoodat het de.boog lijkt van een reuzenbrug (tr. een brug van reuzen).

Vocabulario II.

La población, de stad. la superficie, de oppervlakte.

e censo, de sterkte. el kilómetro cuadrado, de vierel establecimiento, de inrich- kante uiameter.

tm9- el arco de herradura, de hoefla benencencia, de weldadigheid. ijzerboo '

la mstrucción, het onderwijs. la abertura, de opening. ^

las sederfas, de zijden stoffen, el islote de E„ het eilandje E

el caracter het voorkomen. el habla pura , het zuiver andaun capital de / een hoofdplaats andaluza 1 bisisch dialect.

su categoria I van haar rang. lindi'simo, allerliefst

el molino de viento, de wind- arido en extremo, uiterst dor.

molen. esparcido, verspreid.

el Arsenal, het arsenaal. digno de atención, opmerkensla darsena, het dok.

waardtg.

Sluiten