Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lectoren...? wat denken wel de lezers? — Rooa, rots(steen), rooa viva, zuivere rots(grond). — Bien... ó, hetzij... of.—Dar mal rato a alguno, iemand een benauwd uurtje laten doorbrengen, iemand beangst maken.—

Y que le entren mosoas &. D. S., enlaat men D. S. maar eens wat maken.

Ejercicio 67. Traducir.

1. Ik heb in geen twee dagen gegeten en in geen twee nachten geslapen.

2. Laten wij de verstandigste partij kiezen en het werk niet opgeven.

3. Het zou beneden uwe waardigheid zijn het op te geven alvorens geworsteld te hebben.

•4. De aannemer snelde naar den gemeenteraad om een wijziging in het bestek der aanbesteding le verzoeken.

5. Hij zeide mij ten slotte dat alles mijn eigen schuld was.

6. Daar gij willens en wetens en niet eens uit onbezonnenheid gezondigd hebt, moet gij u in uw lot schikken.

7. De ster van Napoleon was verbleekt.

8. De werklieden vonden echten steengrond bijna gelijk met den beganen grond.

9. De koopman verkocht zijn waren tegen een goeden prijs.

10. Later zult gij den spot drijven niet degenen, die u nu zoo 'n benauwd uurtje laten doorbrengen.

Sluiten