Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Locuciones prepositivas.

Antes de (la época). Después (del baile). El lobo corre detras de (la oveja. Detras ó espaldas de (la montana, achter den berg). En casa de (Juan). Encima de (nuestras cabezas, boven onze hoofden). Debajo (del tejado, onder het dak). Junto a ó al lado de (la senora). Ademas (iel gasto, behalve de kosten). Dentro de (un ano, binnen een jaar). Fuera (del cuarto, buiten de kamer). A pesar (del mal tiempo, ondanks het slechte weer). A lo largo del rfo, langs de rivier. En pro de, ten gunste van. Acerca de (la astromonia, aangaande de sterrenk.). Respecto de (sus padres, ten opzichte van zijn ouders).

Ejercicio 68. Traducir.

Met dezelfde wistkunstige juistheid, waarmede hij zijn vroegere proefnemingen (experimentos) gedaan heeft, volbracht (realizar) de beroemde luchtreiziger (aeronauta) den 19en dezer zijn nieuwen tocht (salida) door het luchtruim (pl.). De smid was een groote, sterk gespierde (fornido) man, met een langen baard, wanordelijke haren (pelo revuelto) en een norsch uiterlijk (mirar fosco). Hij liet besluiteloos zijn blik gaan over (pasear indeciso la mirada entre) de soldaten, die zich aanboden voor de expeditie. De dwaas alleen geeft zich aan de ledigheid over. Pepa stond met de borst geleund tegen het balkon. Op twintig mijlen afstand van Madrid ligt een bekoorlijk dorp. Geleerden en kunstenaars beginnen in naam toe te nemen (crecer) honderd jaar nadat zij begraven zijn. Op aandrang van zijn vrienden stemde hij toe. Als hij geweten had, wat uw voornemen was, zou hij anders gehandeld (obrar) hebben. Stoomtrams, gasmotors, naaimachines, enz. zijn nieuwere uitvindingen. Na den dood van Koning Willem volgde hem zijn dochter Wihelmina op onder voogdij van haar moeder. Het blijft dus afgesproken, dat gij de wapenen niet tegen hem zult opnemen. Ach,

Sluiten