Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ting dat, - Fundadamente, met grond. - A las dos tardes, des namiddags tan den tweeden dag. - La patrona, de hospita. — El papel, de rol. — Kecetar, recepteeren, recepten schrijven. — El agrado, zin, smaak. - La viotima propioiatoria, hij de ouden: offer dat ae goden gunstig moest stemmen. - Tapar una ventana, het licht buitensluiten. - Después de todo, ondanks allts. — La eeonpideia, kwispedoor. — Los esputos, het sputum. — No quedaraos en que, hebben wij niet afgesproken dat. — Golpe d0 campanilla (op. fr. coup de sonnette), de belgaat over. - Zambullirse, duiken . _ La criatura, het kind, de jongen. — Comprometer au vida, zijn leven in gevaar brengen. — Postrado, krachteloos, zwak. — Pugnar por, al het mogelijke doen om (te). — Debajo Ae\ embozo, onder het over zijn gezicht getrokken dek. — A ver ese pulso, eren den pols voelen. — El bueno del tlo, die goeiert van een oom. — Hizo adem&n de incorporarse, deed of hij overeind wilde gaan zitten. — Apresuradamente, haastig, levendig. — Nada de saoarme las manos fuera, niet de handen boven dek!

Ejercicio 76. Traducir.

1. Ondanks dat hij een der beste sehrijvers van zijn tijd was,

werd hij weinig gelezen.

2. Hoeveel memehen heeft hij geofferd aan zijn eerzucht!

3. Deze jongeling werkt voor de toelating tot de Academie van S.

4. Indien ik er in slaan uit deze ongelukkige geldverlegenheid te komen, zal ik een rustig leven hebben.

5. De leerlingen, brengen de vacantie door bij hunne ouders

of verzorgers.

6. Hij schilderde ons met donkere kleuren den ernst van den toestand.

7. Allen, die de kamer van den zieke binnenkwamen, liepen

op de teenen en spraken zachtjes.

8. Spreek zachter en vertoon U nog niet, want een sterke ontroering kon het leven van den patiënt in gevaar brengen.

9. Onder het dek, dat over zijn gezicht getrokken was, kon ik zijn gezicht niet onderscheiden.

Sluiten