Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gebergten van Africa onderscheidt, hun met eeuwige sneeuw bedekte toppen.

Voor het overige scheen hun de stad met zijn schilderachtige wijken (van) el Zacatin en el Albaicin, zijn onvergelijke^allee van populieren langs den Genil, de schoonste wandelplaats der wereld, zeer belangwekkend, ofschoon niemand zou zeggen dat zij 73.000 bewoners bevat (imp. del S.), zoo eenzaam schenen haar nauwe straten.

Ejercicio 80. Tema.

Gibraltar.

Teruggekeerd te Malaga, dat zoo levendig en woelig is, kozen onze reizigers opnieuw den zeeweg, niet wetend welk misnoegen (el disgusto que) hen wachtte. Voorbij (pasado) Marbella zagen zij nl. een zwarte rots zich verheffen op Spaanschen bodem, en naar mate zij de straat van Gibraltar naderden (imp. de ir acercandose d) en terwijl men aan den anderen kant de blauwende bergen van de Siërra Bullones, het tooneel van onze glorie (pl.), onderscheidde, zagen zij telkens duidelijker boven op deze rots een vlag wapperen, die niet de onze was, een vreemde vlag, de Engelsche vlag!

Het gelaat van D. Gustavo en van Octavio werd met schaamrood overtogen (Tinéronse de roja vergüewza los colores df la cara de etc.), alsof zij op (en) hunne wangen den slag van een zware hand hadden gevoeld, en daar (ger.) zij niet langer (mós) die onheilspellende vlag wilden zien, verlieten zij (retirarse de) het dek.

Het is waar, dat zelfs zonder de vlag, die geheschen was op het fort, dat zich verheft op den top van de rots, zij toch (también) naar beneden hadden moeten gaan, hiertoe genoodzaakt door de wreede kwellingen der zeeziekte.

Sluiten