Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den volgenden dag bij het ontwaken, zagen zij voor zich uit (enfrente) het witte (sup. abs.) Cadiz (f.) opduiken, gelijk (aan) een klomp vastgeworden schuim te midden der

blauwe zee.

Vocabulario III.

El gaditano, de bewoner van particular, bijzonder, particu-

Cddiz. lier'

la candida superficie, het witte recto, recht.

oppervlak. risueno, bevallig, vroolijk.

el asqueroso letrero, het vuile dorado, verguld.

opschrift. estratégico, strategisch.

la vergüenza, de schaamte. construido sobre j op palen

el mirador de cristal, de glazen estacas, ' gebouwd.

belvedère. fangoso, slijkerig.

la azotea, het plat. blanquear, j wmerit

la persiana, het zonneblind. enjalbegar,

la cüpula, de koepel. preciarse de, willen doorgaan

. . VOOT

el recuerdo, de herinnering.

la torrecilla, hel torentje. remontarse a, opklimmen tot.

una meseta rocosa, een rots- editicar, bouwen.

achtig bergplateau. comparar a, vergelijken met.

la tierra firme, het vaste land. sin interrupción, onafgebroken.

el istmo, de landengte. como no sea, buiten, behalve.

el plano, de plattegrond. por lo demas, overigens.

la sartén, de koekepan. cuando mas, op zijn hoogst.

el arsenal, het tuighuis. en su mayorJa, voor het meeren-

el brazo de mar, de zeearm. deel' . la Isla Gaditana, het eiland van desde lejos, ton verre, vanuit

Cddiz. de V€rte-

el circuito, de omtrek. en cambio, daarentegen.

Sluiten