Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen gelijk is aan het monster, dat wij U als legger (<como d tipo) hebben doen toekomen (Pret. I).

Dat ze minder van kleur is geworden (subj ) kan voortkomen uit verschillende oorzaken, zooals U wel zult weten, en een daarvan is (Jat.) waarschijnlijk de tijd, die er verloopen is sedert haar inscheping tot haar aankomst in Uw (ese) haven, waarvoor ons (en lo que) geenerlei aansprakelijkheid kan treffen (caber), daar U zich wel zal herinneren dat wij U gewezen hebben (Pret. I) op de inconveniënten, die de verzending (el hacer la rcviesa) per zeilschip met zich bracht.

(4 De vergoeding, waarop U aanspraak maakt wegens genoemde omstandigheid, (i is (* dus (' naar onze meening niet rechtmatig; daar wij u echter niet willen mishagen en het onze bedoeling is deze quaestie te beëindigen langs minnelijken en vriendschappelijken weg, zijn wij bereid U onmiddellijk toe te staan de helft der 500 pesetas, die U verlangt, dus 250 ptas., waarvoor we uwe rekening crediteeren, zeker dat (de que) U deze schikking zal aannemen en dat hiermede deze zaak zal zijn afgedaan.

Inmiddels blijven wij hoogachtend

N. en Zonen.

Tot ons leedwezen, con sentimiento. — Naar Uw genoegen, d su entera satisfacción. — De door U gedane klaebt, la reclamación que nos dirige.

— Verbazen, extrunar. — Doen toekomen, remitir. — Minder van kleur worden, bajar de color. — Zooals U wel zult weten, segün V. noignora.

— Verloopen, transcurrido. — De inscheping, el embarque. — De aankomst in Uw haven, su arribo & ese puerto. — Daar, por cuanto. — Wijzen op, adrertir. — Inconvenienten met zich brengen, ofrecer inconvenientes. — Rechtmatig zijn, proceder. — Dus, por lo tanto. — Naar onze meening, en nuestro concepto. — De vergoeding, la bonijicación. — Aanspraak maken op, pretender. — Onze bedoeling, nuestro dniino. — Een quaebtie beëindigen langs minnelijken en vriendsohappelijken weg,

Sluiten