Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

structie-winkel; de Brug van Triana; de duizend fonteinen van haar pleinen, straten en paleizen.

Toch staat het vast dat men niet weinig gebouwen, ja zelfs de hoofdkerk en het alcazar, zien moet van binnen (por dentro) en niet afgaan op den vrij onbeduidenden voorgevel.

Ejercicio 88. Tema.

Sevilla (vervolg). — Córdoba.

Een zaak echter hinderde eenigszins (un tantico) onze reizigers, namelijk (y era) de in het oog vallende onvoldoendheid van het aantal scholen. En evenmin beviel hun de overvloed van winkels van even barbaarsche als afgrijselijke blanke wapenen. Dat is een industrie, welker bloei niets aanbevelenswaardigs heeft.

Een plaats, die zij veel bezochten was de Paseo de Cristina, tusschen het Palacio de San Telmo en de Torre del Oro, beschaduwd door lommerrijke platanen, populieren, wilgen, eiken en andere boomen uit het Noorden, een zeldzaamheid in Sevilla. Daar tegenover, aan den anderen kant van de beroemde brug, strekte zich de wijk van Triana uit, en geheel langs de wandelplaats wiegelden op den Guadalquivir honderdtallen booten.

— Hebt U niet opgemerkt, papa, zei Octavio, dat alle vrouwen bloemen op (en) het hoofd dragen?

— Ja; in Sevilla zijn de bloemen een artikel van allereerste behoefte: als de dienstmaagden de dagelijksche inkoopen gaan doen, koopen zij bloemen in plaats van eetwaren.

(Zonder twijfel had D. Gustavo iets van de Andalusische overdrijving overgenomen) (contagiarse algo de).

En nu, monumenten en bloemen latende varen (dejandono8 de) en op het terrein komend van het proza, dient gezegd te worden (conviene decir) dat Sevilla niet alleen

Sluiten