Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aqui me tienes liecha una romantica mirando a las estrellas.

Gracias a Dios, que en un revoleo de aquella maza de Hercules, cayó liecha trizas la modesta lampara que hacfa de la noche dia.

d. Nótense los hispanismos:

No es para dicho lo que Het is niet om te zeggen wat ha sufrido. hij geleden heeft.

Eso de ser cenobita es me- Dat kluizenaar worden is gejor para dicho que para prac- makkelijker gezegd dan gedaan. ticado.

De rendido, -a, se acostó Van vermoeienis ging hij (zij) en el suelo. op den grond liggen.

Para ternido y respetado Niemand zoo (of meer) ontmi jefe. zien en geëerd als (dan) mijn

chef.

Ejercicio 04. Traducir:

Het spijt mij zeer te vernemen dat hij boos op mij is. Deze is dienende U te berichten dat onze reiziger, de Heer N., binnen kort het genoegen zal hebben U te bezoeken. Dat heet nog eens antwoorden! Tijdgebrek verhinderde ons de nieuwe wijken der stad te gaan zien. Gelieve ons per omgaande te melden of de Heer H. onzen wissel geaccepteerd heeft. Dat is gemakkelijker te zeggen dan te doen. Kort nadat zij te Madrid waren aangekomen, vertrokken zij weder. Het verheugt mij U te kunnen berichten dat de zaak geschikt is. Hij verbeeldt zich de eerste redenaar van zijn tijd te zijn. De knaap slaagde er in, zijn taak binnen twee uur af te maken. Men beval hem, onmiddellijk te vertrekken. Ik verzoek U, mij te zeggen wat gij van de zaak denkt. Hij raadde mij aan, hier niet te blijven. Zeg hem, dadelijk hier te komen. Wij raden U aan, dat nooit

Sluiten