Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D Gustaaf en Octavio moesten namelijk (en efecto) met den grootst mogelijken spoed (como alma qu* lleva el diablo) uit Salamanca vertrekken. De firma (la ra») had juist Riera een telegram gezonden, opdat hij zorg Z0U de zaken af te doen met grooter snelheid dan hij deed (que 'lo venia haciënda)-, en meer had hij niet noodigomeen duizelingwekkende vaart aan te nemen (ponem m vertiginoso movimiento). De beide reizigers bezochten m allerijl Va a dolid, Leon, Orense, Coruna en begaven zich over zee van Coruna naar Bilbao. Bij hun aankomst in de Baskische hoofdstad ondervonden zij een ongehoorde verbazing, toen zij zulk een prachtige, ontwikkelde en welvarende stad

f51000 inwoners) aantroffen.

Wat uitstekende manier om de tallooze Engelsche stoombooten, die in den riviermond voor anker liggen, met ijzererts te laden! Wat een prachtige huizen in de nieuwe wijken Wat een ruime werven! Wat een verkeer, wat een vooruit-

^b! de aankomst (inf.) te Vitoria (28,000 inwoners)ondervond D Victor eveneens een aangename verrassing Gelegen te midden van een zeer vruchtbare vallei, schijnt de Alavische (alavés) hoofdstad zich tot taak gesteld te hebben het beste te kiezen om dat te gebruiken voor haar nieuwe gebouwen en inrichtingen, zoodat er veel is dat (sicndo mucho loque) tot model kan dienen aan (de) andere steden. Ook haar wandelwegen zijn bij uitstek schoon (sap. abs.).

Ejercicio 104. Tema.

Burgos.

Wanneer wij gaan van Vitoria naar Burgos per spoor, is het landschap liefelijk en vroolijk tot Miranda de Ebro, maar bij de aankomst daar verandert het geheel \an aan-

Sluiten