Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Gonz. — j Ah... chis !

D». L. — j Ah... chis!

. D. Gonz. — j Ah... chis!

D». L. — j Ah... chis!

D. Gonz. — ; Ah... chis!

Da. L. — jJesüs!

D. Gonz. — Gracias. Buen provechito.

Da. L. Igualmente. [Nos ha reconciliado el rapé] *).

(Continuara).

No hay como llegar a oierta edad pava ponerse impertinente, niets maakt iemand zoo impertinent als het bereiken van zekeren leeftijd. — Coohe, rijtuig. — Conformarse oon, zich behelpen met. — Kefuntunar, brommen, knorren. — Se oonoluyó. daarover zijn we al uitgepraat. — Caloeta, wit garen (opengewerkte) kous. — Onurrenoia es, (dat is) ook een idee. — Sonarse, snuiten. — Cepillo, borstel. — Cortar por lo sano, ltk. door het (gezonde) vleesch snijden, fig. krasse maatregelen nemen, (zonder aanzien des persoons), hier: het gesprek knorrig afbreken. — Entrometido (6 entremetido), bemoeial, bemoeiziek. — Gafa», bril. — Leute, lens, loup. — Cristaleria, glaswerk. — Saoar, voor den dag halen. — Oiga**) (usted)! hoor eens aan! — Ya, ya ge oonoee, ja, dat blijkt. — Esoopeta, jachtgeweer. — Una finoa de mi propiedad, een eigendom van me. — Jabali, wild zwijn. — Vaya un argumento, dat is ook een argument! (iron.) — Palique, praat, antwoord. — Pues oon c&llar, tlan maar zwijgen. — Desoargar, vrij maken, opluchten. — Estoruudar, niezen. — Haeer yisajes, gezichten trekken.

Ejercicio 106. Tradudr, etc.:

Barcelona, 15 junio 1905.

Sr. D. J. M.

Cadiz.

Muy senor nuestro: Acabamos de saber que ha suspen-

*) Los apartes est&n oolooados entre parentesis. [ ].

**) Oiga. Oigun\ interjeeciones que denotan extraneza ó enfado, y que también se emplean en tono de reprensión.

Sluiten