Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen onbescheiden toehoorders in zijn coupé waren, waarin zij zich met hun tweetjes bevonden (encoiitrarse solitos los dos), begon hij op deze wijze te peroreeren:

— Ja, mijn jongen, Spanje is een mooi, een schitterend land, en zoo het niet het geluk machtig wordt, dat het verdient, is dat niet de schuld van de natuur maar van de menschelijke zwakheid.

De vlakte-uitgebreidheid van Spanje en Portugal is 588,000 vierkante kilometers, dat is te zeggen, evenveel als Frankrijk, Zwitserland en België te zamen (reunidas) en het dubbele van (doble que) Italië.

Als wij beschikten over een kaart in relief zoudt ge zien, dat de bodem van het schiereiland drieerlei aanblik oplevert: hoogvlakten, bergketens en laagvlakten. Wat de rivieren betreft: ik zal (je) niet ontkennen, dat ze verdienen wat er van gezegd wordt (que se les diga lo que se les dice), namelijk dat zij gelijken op de oude Universiteit van Salamanca: tien maanden vacantie en twee maanden school (de clasr). Echter, laten wij niet overdrijven.

De meeste groote rivieren loopen uit in den Atlantischen Oceaan; alleen de Ebro ontlast zich in de Middellandsche zee; het is opmerkelijk dat alle zich ouderscheiden door hun onstuimigen loop; want (pues) daar zij in het algemeen ontspringen (ger.) op de hoogvlakte of op de bergketens, krijgen (llevar) zij een verschrikkelijke snelheid als zij wassen. Van daar dat zij niet bijzonder bruikbaar zijn (no poder aprovecharse gran cosa) (noch) voor de scheepvaart noch voor de besproeiing, uitgezonderd de < Juadalquivir en de rivieren van Valencia.

— En de Ebro?

— De Ebro, ja, deze dient ten minste om streken van Castilië, Navarra, Aragón en Catalonië te besproeien. Ze

Sluiten