is toegevoegd aan uw favorieten.

Practische handleiding ter beoefening van de Spaansche taal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De.

Andar de oapa, gekleed gaan in een mantel, een man¬

tel aanhebben.

ataviarse de vestidos rioos, zich tooien met rijke kleederen.

oompadecei'se de los rnales ajenos, medelijden hebben met de rampen

van anderen.

condolerse de los trabajos, medelijden hebben met het verdriet.

estar de viaje, opreismoeten,opreisgaan,opreiszijn.

guardarse de alguno, zich voor iemand wachten.

llevarse de una pasión *), zich laten meesleepen door een harts-

toch t.

murmurar de los ausentes, kwaad spreken van de afwezigen.

rabiar de harnbre, de sed, de las scheel zien van den honger, smachten muelas, van dorst, dol zijn van de kiespijn.

reoatarse de las gentes, op zijn hoede zijn tegen, zich op een

afstand honden van de lui.

saber de trabajos, van verdriet weten (mee te praten).

sisar **) de (ó en) la oompra, stelen op de inkoopen.

sustraerse de (ó d) la obedienoia, zich onttrekken aan de gehoorzaamheid, de geh. weigeren.

haoer de valiente, de generoso, den dappere spelen, den edelmoedige

uithangen.

motejar d alg. de ignorante, iemand voor domoor uitmaken.

ordenar(se) de saoerdotc, tot priester wijden (gewijd worden),

peoar de ignorante, zondigen uit onwetendheid.

reoibir de oriado***), als bediende aannemen.

reoibirse (de) abogado, médico, promoveeren als advocaat, dokter (fr.

être regu, se faire recevoir, anocit, médecin).

ser del oonsejo, de la Academia, lid van den raad, van de Academie zijn. — de Madrid, uit M. afkomstig zijn.

*) Llevarse (bien) con el veoino, op goeden voet staan met zijn buurman.

**) Sisar es oometer el hurto llamado sisa (la pequena parte que se hurta, espeoialmente en la compra diana de comestibles v otras rosas menudas; fr. faire danser 1'anse du panier).

***) Reoibir por esposa, tot vrouw nemen.