Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— de desear, de oreer *), suplicar de la sentencia, tenir de azul,

trabarse de palabras, zafurse de alguna persona,

te wenschen, te gelooven zijn. in hooycr beroep komen van het vonnis, blauw verven.

met iemand beginnen te twisten, zich stilletjes voor iem. uit de voeten maken.

Nota. En loouoiones como las siguientes la preposioión hace parte del modo adverbial y no se puede decir que el verbo riga al sustantivo mcdianto de la preposioión: morir de pooa edad, jong sterren; pedir de justioia, met recht vragen, hincarse de rodillas, op de knieen gaan liggen; etc.

Con.

Aferrarse oon (en, <') su opinion,

airarse con (ó contra) alguno, de (6

por) lo quo se oye,

nplacar con ruegos,

combatir con (ó contra) el enemigo, oonstrastar oon,

desabrirse con algunc,

desahogarse oon alguno,

— de su peua,

encararso oon alg-,

enconarse con alg.,

cngreirse oon (de) su fortuna, escarmentar **) oon la desgracia,

estrellarse ***) oon alguno, formalizarse 0011 una friolera,

aan zijn meening hardnekkig blijven vasthouden.

boos u-orden op iemand, over hetgeen

men hoort.

door beden vermurwen.

met (tegen) den vijand strijden, afsteken bij.

ontstemd raken tegen iem.

zijn hart uitstorten bij iem.

zijn leed voor iemand uitstorten, elkaar onder de oogen zien. verbitterd raken op.

opgeblazen worden door de fortuin, door het ongeluk leeren, met schade.

en schande wijs worden.

iemand openlijk en heftig tegenspreken zich ergeren over een kleinigheid.

*) Este prooeder no es de hombre de bien, deze handelwijze ts met die van een eerlijk man. No es mio el sentenciar estas discord.as, het staat niet aan mij deze oncenigheden te beoordeelen.

**) Escarmentar en la cabeza ajena, door eens anders ongeluk wijs

worden, zich aan een ander spiegelen. , ,, , .

***) Estrellar huevos, spiegeleieren bakken (huevos estrellados, sptege -

eieren).

Sluiten